MO Trhové Sviny

Český rybářský svaz


Aktuální sdělení Výlovy Výborové schůze

Veřejné zakázky ke stažení


  1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ID 220058 zpracovaná v rozsahu ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA HÁJEK K.Ú. TRHOVÉ SVINY"
  2. Smlouva o dílo z adavatele ID 220058 „OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA HÁJEK K.Ú. TRHOVÉ SVINY“